Sonja Vukašinović

Iskreno odana figurativnom slikarstvu još od samog početka svog slikarskog razvoja Sonja V. pronalazi vlastiti put u rešavanju složenih slikarskih problema.
Još na studijama nago žensko telo kao inspirativan motiv, kao izraz vlastitog psihiškog stanja ili trenutnog osećanja,kao jedna uzbudljiva, dinamična igra pokreta, zvučne boje i naglašene konture predstavlja za nju pravi slikarski izazov.
Poznato je da su kroz istoriju umetnosti slikari različitih vremenskih razdoblja pronalazili inspiraciju u nagom ženskom telu izražavajućI tako pored dobrog poznavanja čistih slikarskih problema, i estetske kanone svog vremena. Setimo se samo nežne Botičelijeve Venere koja se ra|a iz morske pene, punačkih Rubensovih lepotica, izazovne Gojine gole Maje, putenosti Engrovih odaliski, Renoarovih čulnih lepotica, egzotične lepote Gogenovih Tahićanki…
Kod Sonjinog slikarstva ne postoji namera da se prikaže neki aktuelni trend, nekakav vladajući kanon ženske lepote, već se u prvi plan ističe jedno čisto ljudsko osećanje koje upravlja zakonima slike.
Ostajući po strani od savremenih slikarskih istraživanja koja uključuju videoart, performans, umetnost proširenih medija itd. Sonja V. slika na svoj način, slobodno i nesputano onako kako sama u datom trenutku oseća svet oko sebe.
Širokim potezima četke, pastuoznim, smelim nanosima boja Sonja nastoji da zabeleži u jednom trenutku polet, oduševljenje, strast, a u drugom svu tugu i melenholoju života. Slika na taj način postaje uzbudljiv svet u kome se smenjuju tople crveno-žute i hladne plavo bele harmonije boja dovedene do napetosti. Njeni likovi predstavljaju čas tragične očajnice koje vape u pomoć, a čas kokete izazovnog držanja naglašenih, jedrih formi ženskog tela .Sonjino vešto modelovanje bojom, njen prodoran zvuk i pastuozan namaz iskazuje svu lepotu fakture i slikarske materije koju ona koristi da bi postigla čist slikarski i likovni izraz.
Na pojedinim mestima kolorit prosto “bukti” od strasnih emocija naglašavajući snagu ličnog doživljaja i individualnost izraza.
Vremenom, njen potez postaje sve slobodniji, težnja za redukovanjem slikarskih elemenata sve veća, dotičući se same granice apstraktnog.(Suncokreti,Perunike)
Forme se svesno deformišu u korist slobodnog ,širokog poteza i gustih nanosa boje da bi se naglasila snaga lične emocije i opojno pulsiranje života.
Dovodeći sve elemente slike u skladnu i harmoničnu celinu, Sonja Vukašinović iskazuje pored dobrog poznavanja slikarskog zanata i likovno uobličenu emociju gradeći tako sa neiscrpnim entuzijazmom i stvaralačkim žarom polako ali sigurno vlastiti likovni izraz .
Kao zaneseni emotivac pun strasti i žestoke energije, daleko od svih modernih eksperimenata, Sonja V. tiho i nenametljivo zauzima posebno mesto na likovnoj sceni grada Niša.

RADMILA KOSTIĆ ISTORIČAR UMETNOSTI

Sa otvaranja izložbe >> Pogledajte slike >>
© Copyright 2014. Design by Joombooz